Odkazy

Zlínská farnost P. Marie Pomocnice křesťanů přivítala sochu s ostatky svatého Jana Boska.

Cekotapress | RSS | Využívá software miniRS | Styl LazyDays | Admin