Články v kategorii Úvahy

Na několika místech internetu na mne v posledních dnech vyskočily články se srdceryvným příběhem ekonoma Lukáše Kovandy, který se rozhodl cestovat vlakem ČD z Olomoucka do Prahy. Cestoval v době dopravní špičky na konci prodlouženého víkendu a spoj, který si vybral, byl zaplněn cestujícími natolik, že mnozí museli stát či sedět na podlaze v uličkách. Zřejmě i ve vagonu první třídy.
Kategorie: Úvahy | 10. 7. 2019, 22:22 | Přečteno: 467x
Katolickou mši dusí mnohomluvnost. Dochází k tomu, že se přestává důvěřovat samotnému ritu. Odtud plyne tendence celebrantů vysvětlovat, ba legitimizovat či přímo omlouvat obřady slovem. Chybí víra v účinnost rituálního úkonu jako takového. - Komentář Milana Glasera z Vatikánského rozhlasu.
Kategorie: Úvahy | 8. 9. 2017, 11:48 | Přečteno: 836x
Svérázný způsob slavení či připomenutí (nebo zneužití?) některých církevních svátků, slavností a památek vymysleli zlínští zastupitelé. Od letošního roku platí městská vyhláška, kterou se mimo jiné i o některých církevních svátcích zkracuje ve Zlíně doba nočního klidu.
Kategorie: Úvahy | 19. 2. 2017, 09:21 | Přečteno: 1107x
Historicky poprvé se ve Zlíně uskuteční v pátek 23. ledna 2014 celoměstské místní referendum. Je to všelidové hlasování, které má některé společné znaky s volbami. Zatímco však před volbami býváme ve farnostech svědky čtení zvláštních pastýřských listů a nechybějí ani články ve farním časopise, nyní farnosti mlčí.
Kategorie: Úvahy | 17. 1. 2015, 17:08 | Přečteno: 921x
Odloučení od přirozeného společenstva rodiny a národa, ztráta kolektivních ctností – věrnosti, jednoty, sounáležitosti atd. a přijetí ideálů kosmopolitismu a multikulturalismu jako vůdčích a podstatných, je právě oním krokem do kruhu zániku. - Zamyšlení Vlastimila Podrackého
Kategorie: Úvahy | 14. 1. 2015, 12:52 | Přečteno: 936x
Možná to už někdo někdy vysvětloval. Není to novinka, ale na zlínském sídlišti Jižní Svahy již víceletá tradice. O slavnosti Matky Boží Panny Marie, tedy na Nový rok 1. ledna, platí v kostele na Jižních Svazích nedělní pořad bohoslužeb s jednou výjimkou. Je zrušena mše sv. v 8 hodin. Mrzí mě to.
Komentáře: 0 | Kategorie: Úvahy | 1. 1. 2014, 15:03 | Přečteno: 8845x
Další docela podstatnou špatnou zprávu přinesly Události České televize poslední neděli v roce – 29. prosince 2013. Opět se prý odsouvá zavedení tzv. jednotného inkasního místa. Minulá vláda nám je slibovala na začátek roku 2015. Původní projekt počítal dokonce už s rokem 2014.
Kategorie: Úvahy | 29. 12. 2013, 21:49 | Přečteno: 1053x
Přemýšlím nad slovy arcibiskupa Jana Graubnera, která se objevila v jeho pastýřském listu v olomoucké arcidiecézi u příležitosti letošní slavnosti Seslání Ducha svatého: „V neděli nepracujeme, ale slavíme, odpočíváme v Boží přítomnosti. Nekonejme ani domácí práce, pokud nejsou opravdu nutné, a nechoďme ani nakupovat, abychom nenutili k nedělní práci prodavače.“
Kategorie: Úvahy | 22. 6. 2013, 09:31 | Přečteno: 1196x
Mám pocit, že v církvi je v poslední době velice málo mlčení a naslouchání samotnému Bohu. Že mají naše bohoslužby, pobožnosti a modlitby sklon k mnohomluvnosti. Pro přemnožené slovo lidské není dost prostoru, aby v tichém vánku promlouvalo k srdcím lidí slovo Boží.
Kategorie: Úvahy | 21. 3. 2013, 11:24 | Přečteno: 2083x
Už mi v posledních dnech někdo naznačoval, že se na stránkách KIS déle než měsíc neobjevil žádný nový příspěvek a že bych s tím měl něco dělat. Tak tedy jen pár nesourodých poznámek, aby řeč nestála. I když – není lépe mlčet, když má člověk pocit, že už všechno důležité kdysi řekl, a když jej nic nového nenapadá?
Kategorie: Úvahy | 31. 1. 2013, 10:15 | Přečteno: 1030x
Nad zapomínáním lidí se pohoršoval komentátor ve 48. čísle Katolického týdeníku, když kritizoval, že má Česká republika po nedávných krajských volbách prvního komunistického hejtmana a že komunističtí zastupitelé zasedají v radách devíti krajů. „Že snad Češi úplně zapomněli, co se v této zemi v rozmezí let 1948–1989 odehrávalo...,“ diví se autor komentáře.
Kategorie: Úvahy | 2. 12. 2012, 15:34 | Přečteno: 1306x
Bývá zvykem ohlédnout se na tomto místě za každými skončenými volbami ve Zlíně nebo ve Zlínském kraji. Ani nynější volby do Zastupitelstva Zlínského kraje nejsou výjimkou.
Kategorie: Úvahy | 14. 10. 2012, 13:16 | Přečteno: 1341x
Byla nás z obou zlínských farností jen hrstka, kdo si chtěl připomenout svou kdysi dávno přijatou svátost biřmování a přípravu, která jí předcházela. Využili jsme nabídky pana faráře Ivana Fišara z loňského září a přihlásili se podle věkových kategorií do několika malých skupinek, abychom se společně připravovali na obnovu této svátosti.
Kategorie: Úvahy | 21. 5. 2012, 07:37 | Přečteno: 1304x
V budoucnu – na rozdíl od minulosti – budou v církvi převládat vzdělaní, dobře situovaní lidé z velkých měst. Domnívá se to sociolog Zdeněk Nešpor. Informovalo o tom 10. číslo Katolického týdeníku v článku nazvaném „Seminář potvrdil důležitost církví“ (str. 2).
Kategorie: Úvahy | 16. 3. 2012, 16:34 | Přečteno: 1115x
Ptal jsem se nedávno jednoho kamaráda, jestli by byl ochoten pracovat denně ve svém zaměstnání o hodinu méně a mít úměrně k tomu o nějakých dvanáct procent nižší plat, aby jeho zaměstnavatel, pokud by takto zkrátil úvazky všem dosavadním pracovníkům, mohl zřídit několik dalších pracovních míst a přijmout na tento sedmihodinový úvazek několik nezaměstnaných. Že bych to považoval za křesťanskou solidaritu. Kdo máš práci na osm hodin denně, dej hodinu tomu, kdo nemůže sehnat práci žádnou! Takto přece hovořil v evangeliu už Jan Křtitel (L 3,11). A můj kamarád připustil, že by takové zkrácení pracovního úvazku bral.
Kategorie: Úvahy | 5. 12. 2011, 21:25 | Přečteno: 1158x
Teoreticky si můžeme vybrat, že setrváme v domácnosti, ale prakticky je úplně všechno, hlavně cenová úroveň, nastaveno na předpoklad, že v rodině jsou dva příjmy a maximálně dvě děti. Kde nesedí jedno, druhé nebo obojí, nastává problém. Přičemž stát z daní nás všech, tedy i manžela takové ženy v domácnosti, vesele dotuje školky a jesle, aby jiné ženy měly kam odložit děti (a mohly tedy „skloubit mateřství a kariéru“). Teoreticky můžeme zůstat v domácnosti – ale prakticky za nás úderem sedmého roku věku nejmladšího dítěte bude náš manžel-živitel rodiny muset platit nikterak malé zdravotní pojištění, například. „Předpoklad dvou příjmů“ tedy významně omezuje svobodu těch žen, které o profesionální kariéru nestojí a s radostí by se věnovaly rodině.
Kategorie: Úvahy | 23. 11. 2011, 15:25 | Přečteno: 1340x
Jakoby závan z časů mírového hnutí katolického duchovenstva Pacem in terris jsem pocítil, když jsem si v posledním Katolickém týdeníku (č. 31/2011) přečetl na straně 2 krátký článek Reakce ČBK na článek KT č. 30: Biskupové proti zneužívání reformy. Končí větou jakoby vystřiženou z Katolických novin někdy v 70. letech minulého století: „Česká biskupská konference si je plně vědoma přínosu, který tato reforma našemu zdravotnictví přináší, a zároveň oceňuje práci ministra zdravotnictví.“
Kategorie: Úvahy | 1. 8. 2011, 09:47 | Přečteno: 1348x
Připadalo by vám absurdní vyhlašovat stávku kvůli režijním jízdenkám nebo stravenkám, respektive kvůli nezdaňování příjmů v podobě režijních jízdenek a stravenek? Snad si to uvědomila i většina odborářů, takže jsem již tyto marginální důvody při poslední stávce v dopravě ani nezaznamenal. Byl by to boj za udržení určitých jen skupinových výhod a privilegií.
Kategorie: Úvahy | 2. 7. 2011, 16:57 | Přečteno: 1274x
Jednou z front, možná už prohraných, na kterých se v těchto dnech u nás bojuje, je zvyšování spoluúčasti pacientů v systému zdravotnictví. Prosazovatelé vyšších poplatků a doplatků nemocných ve zdravotnických zařízeních (například už i za zcela standardní amalgamové plomby) a v lékárnách (i za životně důležité léky) argumentují tím, že na Západě se doplácí víc než u nás a že se tomu máme přizpůsobit. Zatímco průměr spoluúčasti v zemích Evropské unie se pohybuje kolem 20 až 24 procent, u nás je to zatím prý jen 8 – 9 procent.
Kategorie: Úvahy | 15. 6. 2011, 13:45 | Přečteno: 1391x
Svatý Josefe dělníku, oroduj za nás, kteří činíme z manuální práce trest.
V některých církevních kruzích se vytvořil zvláštní despekt k manuální práci a k povolání dělníka. Už se pozapomnělo, že i samotný Ježíš Kristus byl „dělnického“ původu, že nemalou část svého života pracoval rukama. Že i jeho pěstoun svatý Josef byl tesařem a že má koneckonců i v církevním kalendáři svůj svátek Josefa-dělníka (1. května). Že i lov ryb, kterému se věnovali apoštolové, měl k intelektuálské práci dost daleko.
Kategorie: Úvahy | 30. 4. 2011, 19:59 | Přečteno: 1240x
1 2 »

Cekotapress | RSS | Využívá software miniRS | Styl LazyDays | Admin